Idź do zawartości

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest CodeTwo sp. z o.o. sp. k. („CodeTwo”) z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wolności 16.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku pozostawienia CV w rekrutacji Zostaw CV, Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie przez CodeTwo. W zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy prawa. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek czy informacje o zainteresowaniach) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, po prostu nie umieszczaj ich w swoim zgłoszeniu. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o ile roszczenia te będą dotyczyć postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami administracji.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz CodeTwo usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe usuniemy niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku pozostawienia CV w rekrutacji Zostaw CV, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 2 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - prawo do przenoszenia podanych nam danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Kontakt z CodeTwo

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez CodeTwo lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem: https://www.codetwo.pl/form/security-officer/.